dijous, 22 de juliol de 2010

divendres, 16 de juliol de 2010

VEGETIRANOil·lustració de Vegetirano per el fanzine Artafacta
http://www.artafacta.org