dimecres, 16 de desembre de 2009

ocultura


il·lustració de Ocultura per el fanzine Artafacta